Seilegenskaper uten propell og hull i roret

av Jeppe Jul Nielsen 

Se også:
- Stavangers hovedside: www.rs14stavanger.no
-
Stavangers Facebookside
- den historiske hovedsiden min om båtkonstruktøren Colin Archer: colin-archer.no
Archers historie i detalj.
- min faglige side Trebåtservice: www.jul-nielsen.no .

***********************'''''''''

Egenskaper uten propell og propellhull i roret

STAVANGER økte tydelig hurtigheten uten motor. Dette må i hovedsak tilskrives vekten som ble tatt ut. Motor med propell 700 kg. Tanker 100 kg pluss opptil 500 kg diesel. Vanntanker 100 kg pluss opptil 100 kg vann.

I tillegg til at STAVANGER økte hurtigheten ved å ta ut motoren og fjerne propellen og propellhullet, så økte også manøvrerbarheten. 

Propell og hull i roret ødelegger ror-effekten mer enn de fleste kan tenkte seg. Hullet ødelegger trykkforskjellen roret skaper, effekten minker det forårsakes turbulens som propellen øker ytterligere. Dette minker manøvrerbarheten og gjør båten mer følsom for ubalanse i seilføringen; mer lo-gjerrig for samme seilføring, som f.eks. uten klyver.

For å opprettholde rorvirkningen, må sikkert dobbelt av rorarelaet som fjernes legges på. I og med at dette nødvendigvis blir i akterkant, blir båten mye tyngre å styre; mye tyngre å få rorkulten i borde. RISØR II er minst dobbelt så tung på rorkulten som ror uten propell ved feks baut.

Kompenseringer med propell

Ulempene kan minkes på båter med propell til en viss grad.
- Engelskmennene pleier å sette propellen på siden så det ikke lages hull i roret. Dette gir imidlertid dårlig manøvrering ihavn og aksling på siden bremser en del selv med seilrett propell.
- RS 32 KRAGERØ har satt inn to motorer/propeller så roret er originalt uten hull. KRAGERØ har derved samme ror-effekt og ror-følelse som originalt. Propellene er av foldetype for å bremse minst mulig, men hele konstruksjonen med akslinger og hylsebeslag er likevel en god del brems.
- De fleste har hull i roret. Med seilrett propell blir det mindre turbulens og det bedrer rorvirkningen. Og selvfølgelig bremser det mindre. 

Seilrett propell Risør II
RS 30 RISØR IIs seilrette propell. Merk at stevnen er godt spisset for minst mulig turbulens og propellstøy.
Man skal kunne legge en list langs huden inn i propellhullet og den skal da ha samme bue som huden. Løftes listen vekk av stevnen, må stevnen høvles av. Ikke spiss mer enn at listen ligger inntil stevnen, da klarer ikke vannet å følge og det blir turbulens.
Og forkant av roret i propellhullet skal være formet som forkanten av en flyvinge: ganske skarp med en liten radius forrest. Er ikke stevn og ror formet riktig, blir det dessuten mye propellstøy (som mange ellers tror er motorstøy).
Det er relativt stort hull i roret, men rorarealet er økt og manøvreringsevnen er like god som originalt.
Men den er er tung på roret og krever konstant bruk av styretalje.

Rorets effekttap kompenseres med større areal akter, men det gjør roret betydelig tyngre; opptil dobbel kraft må til på rorkulten avhengig av propellhullets størrelse.

Propellstevn med bedre ror-egenskaper enn uten propell.

Da Colin Archer satte motor i skøytene, endret han akterstevnen så roret ble urørt.

Stevn

Archers propellstevn på los- og fiskeskøyter: Roret er uberørt og "lett" som vanlig på rorkulten, men effekten redusert pga hullet og turbulens fra propell.
Bedre effekt får ved å sette den aktre stevnen på rorset så roret blir balansert og så bruke seilrett propell som da ikke skaper turbulens.
Seilrett propell har jo også den fordelen at den bremser mindre.

Idag flytter vi arealet av den aktre stevnen under vann til roret så det blir balansert.
Det blir da både mer effektivt og lettere på rorkulten enn originalt uten propell.

Dette kan også gjøres på båter med seilstevn, men det medfører en større påforing av stevn og forlengelse av kjøl og dødtre. Men ved større reparasjoner kan det ofte gjøres uten for mye ekstra arbeid.

balansert ror
Balansert ror på RS kopi FAYANCE.  Propellen stilles seilrett og båten manøvrer faktisk bedre enn originalt.
Den er også mye lettere på roret enn originalt og kan styres med en hånd, også ved maskinbruk i havn. For havnemanøvrering kan rorkulten legges utenfor rekka og båten snur med liten svingradius.
Hullet skaper nok litt brems, men med større seilareal enn originalt, seiler båten godt.

Akter på FAYANCEs ror ses et servo-ror som styres av en autopilot oppå rorkulten. Hovedroret løper fritt og servo-roret har motsatt utslag og skyver på akterkanten av roret. Hovedroret styrer båten med minimalt strømforbruk og dette virker bedre jo mer det blåser.Rorforslag til GRØNNINGEN.

    Styretalje

Uansett, husk å ha styretalje; en på hver side.
Brukes også i bauten hvis det er for mye å legge rorkulten utenfor cockpitkarmen. Sett et halvstikk og ha begge armene fri til forseilskjøtene. Og når man skal se på kart, hente noe nede eller annet.***********''''''''''''

Jeppe Jul Nielsen
..................................
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Besiktigelser & Båtutstyr til veteranbåter.
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  Mail: jeppejul@online.no
Tlf mobil 9077 8929 & Whatsapp
Tyriveien 1 - 4956 Risør - Norge

***********'''''